Společensky odpovědné a etické chování firem hraje nezastupitelnou roli v ekonomickém a společenském rozvoji regionu i celé země. Znamená to, že se managementy českých firem zaměřují nejen na špičkový výrobek, na spokojeného zákazníka a rozšiřování trhu, ale především na dlouhodobý rozvoj firmy a neustálou snahu mít spokojeného, motivovaného a loajálního pracovníka.

 

Implementace sociálních a ekologických aspektů

Firmy, které úspěšně prošly restrukturalizací, v současné době zahrnují sociální a ekologickou problematiku do vlastní podnikatelské strategie. Management takových podniků pochopil, že výše zmíněné aktivity přispívají k jejímu pozitivnímu vnímání v očích veřejnosti, což příznivě ovlivňuje růst hodnoty značky.  Firmy mění svou orientaci z krátkodobých cílů na dlouhodobé a místo maximálního zisku za každou cenu se zaměřuje na zisk optimální. Zajímají se nejen o vlastní ekonomický růst, ale také o své okolí (region) a jeho rozvoj.

 

Nové trendy ve firemních strategiích

V současném celosvětovém tržním prostředí je již produkce výrobků v maximální kvalitě, v požadovaném čase a s určitými výhodami (stimuly) pro zákazníka  samozřejmostí. Novým směrem dalšího růstu je zde právě společensky odpovědné firmy, protože tak, jak se mění trh, mění se i přístup všech zainteresovaných stran.

 

Lidé hledají slušné pracovní prostředí a dlouhodobě fungující firmy, aby mohli rozvíjet své dovednosti a schopnosti s cílem zajistit své rodiny. Zákazníci hledají v široké nabídce výrobků nejen nejvyšší kvalitu, ale zároveň kvalitní firmu a značku. Zákazník do svých hodnocení nabízených výrobků již zařadil kritérium postoje podniku ke společenské odpovědnosti, k životnímu prostředí a regionu. Naše firma usiluje o získání konkurenční výhody a finančního zisku prostřednictvím zlepšování sociálních přístupů k pracovníkům i k regionu. Rozumné vlády (i ta naše) podporují podniky s těmito principy, protože s jejich rozvojem se rozvíjí celá společnost.

 

Společensky odpovědné aktivity firem jsou čistě dobrovolné a firmy charakterizuje to, že jdou nad rámec povinností daných zákonem. Trend společensky odpovědných firem po celém světě narůstá. Je považován za součást konceptu udržitelného rozvoje.

people

profit

planet

Být společensky odpovědnou firmou znamená dělat "něco" nad rámec svých povinností vůči svým pracovníkům a všem ostatním zainteresovaným stranám.

společenská odpovědnost

people profit planet

jak se pozná odpovědná firma

jak pomáháme?

  • podpora podnikatelského campu - od 2016

Podnikatelský camp pro děti z dětských domovů pod záštitou mezinárodní organizace ZET Foundation,  2016

 

Podnikatelský camp pro mladé ZET Foundation, Vilémov, červenec 2017

 

Chovat se odpovědně vůči všem zainteresovaným subjektům by mělo být samozřejmostí pro slušnou firmu.  Samozřejmostí by dnes již měla být i schopnost pomáhat. Pomáhat ne s vidinou zisku, ale proto, že chceme pomáhat. Naše firma se zapojuje do nejrůznějších projektů. Poslední takovou akcí byl Podnikatelský camp pro děti z dětských domovů, který proběhl v červenci na zámku Vilémov.

 

Děti se v průběhu jednoho týdne potkávají se zajímavými lidmi a učí se podnikat, takže to není klasický tábor věnovaný odpočinku a rekreaci. Je to týden, plný přednášek, praktických cvičení, úkolů a debat s významnými podnikateli. Jsme toho názoru, že taková akce má vysokou přidanou hodnotu, protože to není o podávání berliček nebo darů, ale jde o ukazování cesty, jak být úspěšný, a jak se o sebe postarat.

 

To byl důvod, proč se naše firma zapojila i do 2. ročníku tohoto campu a v budoucnu počítáme ještě užší spolupráci s touto organizací nebo s jinými podobného zaměření.

  • podpora dětského basketbalového týmu flames ostrava - od 2014
  • vedení dětských táborů z řad Pracovníků trango
  • angličtina pro pracovníky

Rajnochova 684/188

718 00 Ostrava

 

PO-PA 6:00 - 14:30

Heroltická 24

586 01 Jihlava

 

PO-PA 6:30-15:00

people

profit

planet

Být společensky odpovědnou firmou znamená dělat "něco" nad rámec svých povinností vůči svým pracovníkům a všem ostatním zainteresovaným stra-nám.

 

společenská odpovědnost

jak se pozná odpovědná firma

Firmy, které úspěšně prošly restrukturalizací, v současné době zahrnují sociální a ekologickou problematiku do vlastní podnikatelské strategie. Management takových podniků pochopil, že výše zmíněné aktivity přispívají k jejímu pozitivnímu vnímání v očích veřejnosti, což příznivě ovlivňuje růst hodnoty značky.  Firmy mění svou orientaci z krátkodobých cílů na dlouhodobé a místo maximálního zisku za každou cenu se zaměřuje na zisk optimální. Zajímají se nejen o vlastní ekonomický růst, ale také o své okolí (region) a jeho rozvoj.

 

Společensky odpovědné aktivity firem jsou čistě dobrovolné a firmy charakterizuje to, že jdou nad rámec povinností daných zákonem. Trend společensky odpovědných firem po celém světě narůstá. Je považován za součást konceptu udržitelného rozvoje.

jak pomáháme?

podpora podnikatelského campu - od 2016

Podnikatelský camp pro děti z dětských domovů pod záštitou mezinárodní organizace ZET Foundation,  2016

 

Podnikatelský camp pro mladé ZET Foundation, Vilémov, červenec 2017

 

Děti se v průběhu jednoho týdne potkávají se zajímavými lidmi a učí se podnikat, takže to není klasický tábor věnovaný odpočinku a rekreaci. Je to týden, plný přednášek, praktických cvičení, úkolů a debat s významnými podnikateli. Jsme toho názoru, že taková akce má vysokou přidanou hodnotu, protože to není o podávání berliček nebo darů, ale jde o ukazování cesty, jak být úspěšný, a jak se o sebe postarat.

podpora dětského basketbalového klubu flames ostrava

od roku 2014

vedení dětských táborů z řad Pracovníků trango

angličtina pro pracovníky

trango s.r.o.

Vratimovská 81

719 00 Ostrava

 

PO-PA 6:00 - 14:30

Rajnochova 684/188

718 00 Ostrava

 

PO-PA 6:00 - 14:30

Heroltická 24

586 01 Jihlava

 

PO-PA 6:30-15:00