Firmy, které úspěšně prošly restrukturalizací, v současné době zahrnují sociální a ekologickou problematiku do vlastní podnikatelské strategie. Management takových podniků pochopil, že výše zmíněné aktivity přispívají k jejímu pozitivnímu vnímání v očích veřejnosti, což příznivě ovlivňuje růst hodnoty značky.  Firmy mění svou orientaci z krátkodobých cílů na dlouhodobé a místo maximálního zisku za každou cenu se zaměřuje na zisk optimální. Zajímají se nejen o vlastní ekonomický růst, ale také o své okolí (region) a jeho rozvoj.

 

Společensky odpovědné aktivity firem jsou čistě dobrovolné a firmy charakterizuje to, že jdou nad rámec povinností daných zákonem. Trend společensky odpovědných firem po celém světě narůstá. Je považován za součást konceptu udržitelného rozvoje.

people

profit

planet

Být společensky odpovědnou firmou znamená dělat "něco" nad rámec svých povinností vůči svým pracovníkům a všem ostatním zainteresovaným stranám.

 

společenská odpovědnost

jak se pozná odpovědná firma

jak pomáháme?

Podnikatelský camp pro děti z dětských domovů pod záštitou mezinárodní organizace ZET Foundation,  2016

 

Podnikatelský camp pro mladé ZET Foundation, Vilémov, červenec 2017

 

Děti se v průběhu jednoho týdne potkávají se zajímavými lidmi a učí se podnikat, takže to není klasický tábor věnovaný odpočinku a rekreaci. Je to týden, plný přednášek, praktických cvičení, úkolů a debat s významnými podnikateli. Jsme toho názoru, že taková akce má vysokou přidanou hodnotu, protože to není o podávání berliček nebo darů, ale jde o ukazování cesty, jak být úspěšný, a jak se o sebe postarat.

podpora podnikatelského campu - od 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • absolvování studia mci - Manažer kreativity a inovací

Náš výkonný ředitel úspěšně dokončil 10ti měsíční studium MCI "Manažer kreativity a inovací" které pořádá DTO CZ, s.r.o. Jeho závěrečná práce byla na téma "Identifikace rizik ve firmě v návaznosti na nové vydání normy ISO 9001:2015".

  • zahájení spolupráce s neziskovou organizací SDO brontosauři
  • dobré vztahy na pracovištích

Náš pracovník Vlastimil Vaněk slavil 60té narozeniny. Od svých kolegů z výroby dostal ve výrobní hale vytvořený stylový dárek.

  • podpora dětského basketbalového týmu flames ostrava - od 2014
  • vedení dětských táborů z řad Pracovníků trango

Bc. Michal Posmyk byl i v roce 2018 vedoucím dětského tábora v obci Veselá, který pořádá DDM Kopřivnice.

  • angličtina pro pracovníky

trango s.r.o.

prodejní sklad

ostrava

Rajnochova 684/188

718 00 Ostrava

 

PO-PA 6:00 - 14:30

prodejní sklad

jihlava

Heroltická 24

586 01 Jihlava

 

PO-PA 6:30-15:00